Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje


W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska – Pawła Adamowicza, Burmistrz Bornego Sulinowa ogłosił żałobę na terenie gminy Borne Sulinowo od dnia 16 stycznia 2019 r. do dnia 18 stycznia 2019 r.

Na znak żałoby zarządzono:

1) opuszczenie flag do połowy masztu na budynku Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie i wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Borne Sulinowo,

2) oflagowanie budynków wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Borne Sulinowo nieposiadających przed budynkiem masztów) flagą państwową przepasaną żałobnym kirem,

3) odwołanie wszystkich imprez rozrywkowych organizowanych przez podlegające Gminie Borne Sulinowo jednostki

Jednocześnie Burmistrz zaapelował do wszystkich pozostałych podmiotów - organizatorów imprez rozrywkowych o ich odwołanie lub ograniczenie w dniach żałoby.
 

 

Informacje dla mieszkańców Bornego Sulinowa w związku ze zmianą nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego na ulicę Targową


 

 

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE

REGON: 000543108

Należności z tytułu podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe podane w decyzjach wymiaru podatku i informacjach o wysokości opłat.

Pozostałe należności można wpłacać na konto główne: 

PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001
Do ewidencji wadiów dotyczących przetargów przeprowadzanych zarówno przez Gminę Borne Sulinowo jak i Urząd Miejski w Bornem Sulinowie służy następujące konto:
PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015
Natomiast do ewidencji kwot wpłacanych tytułem zabezpieczenia warunków wykonania umów zawieranych zarówno przez Gminę Borne Sulinowo jak
i Urząd Miejski w Bornem Sulinowie służy następujące konto:

 PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 82 8581 1056 0300 2004 2000 0004

 

Wykaz telefonów bezpośrednich

 

78-449 Borne Sulinowo

Al. Niepodległości 6

Tel. (94)37-34-120

Fax. (94)37-34-133

NIP: 673-100-94-15

GSM +48-606-110-407

e-mail: bornesulinowo@bornesulinowo.pl

adres skrytki ePUAP: /umborne/SkrytkaESP

 

Inspektor ochrony danych (IOD): Mirosław Pokarowski

(iod@bornesulinowo.pl  tel. 94-3734154)

 

Uwagi w związku z funkcjonowaniem BIP proszę zgłaszać pod adresem:

informatyk@bornesulinowo.pl