Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

INFORMACJA


Uprzejmie informujemy, że w dniu
13 maja 2023 r. (sobota)
Urząd Miejski w Bornem Sulinowie będzie obsługiwał interesantów
w godzinach od 8.00-12.00.

Za niedogodności przepraszamy.


Informacja o preferencyjnym zakupie węgla

Zgodnie z art. 11  ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw Burmistrz Bornego Sulinowa informuje o przystąpieniu Gminy Borne Sulinowo do sprzedaży końcowej paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 30 lipca 2023 r.

Wnioski przyjmowane do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. i rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia.

Gmina Borne Sulinowo do sprzedaży końcowej przeznacza:

Groszek - 45 ton

Orzech - 6 ton

Cena węgla bez względu na rodzaj wynosi 1.850,01 zł brutto za tonę i nie zawiera kosztów transportu ze składu do gospodarstwa domowego. Węgiel nie jest workowany.


INFORMACJA


Uprzejme informujemy, że w dniu
2 maja 2023 r. (wtorek)
Urząd Miejski w Bornem Sulinowie będzie nieczynny
za odpracowaniem w dniu 13 maja 2023 r.
(Zgodnie z zarządzeniem Nr 1/2023 Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 3 stycznia 2023 r.)

Za niedogodności przepraszamy


INFORMACJA

uprzejmie informujemy, że dyżur nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nr 2 w Bornem Sulinowie (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 6) w dniu 02.05.2023 r. (wtorek) będzie odwołany i zostanie odpracowany w dniach 09.05.2023 r. (wtorek) w godzinach od 8:00 do 15:00 (7 h) i 12.05.2023 r. (piątek) w godzinach od 8:00  do 13:00 (5 h).

Ponadto Dyżur w dniu 05.05.2023 r. (piątek) w godzinach od 9:00 do 13:00 odbędzie się w trybie zdalnym (przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość i poza lokalem punktu)
Nieodpłatnych porad prawnych będzie udzielać Pani r. pr. Agnieszka Adamiak-Szweda.


Informacja o preferencyjnym zakupie węgla

Zgodnie z art. 34  ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Burmistrz Bornego Sulinowa informuje o przystąpieniu Gminy Borne Sulinowo do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 30 kwietnia 2023 r.

 


DODATEK WĘGLOWY


Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia Nr 63/2022 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 22 sierpnia 2022 r. do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego został upoważniony Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. W związku z tym wnioski należy składać do M-GOPS w Bornem Sulinowie.

Więcej informacji, wnioski i wyjaśnienia znajdziecie Państwo na stronie M-GOPS,
w zakładce dodatek węglowy:

http://www.mgops.bornesulinowo.pl/dodatek-weglowy/


Informacje dla mieszkańców Bornego Sulinowa w związku ze zmianą nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego na ulicę Targową


 

 

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE

REGON: 000543108

Należności z tytułu podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe podane w decyzjach wymiaru podatku i informacjach o wysokości opłat.

Pozostałe należności można wpłacać na konto główne: 

PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001
Do ewidencji wadiów dotyczących przetargów przeprowadzanych zarówno przez Gminę Borne Sulinowo jak i Urząd Miejski w Bornem Sulinowie służy następujące konto:
PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015
Natomiast do ewidencji kwot wpłacanych tytułem zabezpieczenia warunków wykonania umów zawieranych zarówno przez Gminę Borne Sulinowo jak
i Urząd Miejski w Bornem Sulinowie służy następujące konto:

 PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 82 8581 1056 0300 2004 2000 0004

 

Wykaz telefonów bezpośrednich

 

78-449 Borne Sulinowo

Al. Niepodległości 6

Tel. (94)37-34-120

Fax. (94)37-34-133

NIP: 673-100-94-15

GSM +48-606-110-407

e-mail: bornesulinowo@bornesulinowo.pl

adres skrytki ePUAP: /umborne/SkrytkaESP

 

DANE GMINY BORNE SULINOWO:

Gmina Borne Sulinowo
Al. Niepodległości 6
78-449 Borne Sulinowo

NIP:  676-177-23-06
REGON: 330920624

Inspektor ochrony danych (IOD): Sławomir Kozieł

(kontakt z IOD pod adresem: iod@bornesulinowo.pl)

 

Uwagi w związku z funkcjonowaniem BIP proszę zgłaszać pod adresem:

informatyk@bornesulinowo.pl