Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI OBSŁUGI INTERESANTÓW
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BORNEM SULINOWIE

Szanowni Państwo,
w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz biorąc pod uwagę raporty Ministerstwa Zdrowia o ciągłym wzroście zachorowań na COVID-19 informuję,
że od 25 stycznia 2022 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia
w bezpośredniej obsłudze interesantów.

W przypadku spraw pilnych i niecierpiących zwłoki proszę o kontakt z Biurem Obsługi Interesanta pod numerem telefonu 94 37 34 120.

Kontakt internetowy za pośrednictwem internetowej platformy EPUAP (adres skrytki: /umborne/SkrytkaESP).

Kontakt internetowy przez pocztę e - mail: boi@bornesulinowo.pl

Jeśli załatwienie sprawy wymaga osobistej wizyty w magistracie, proszę o wcześniejszy kontakt z właściwym merytorycznie pracownikiem w celu umówieniu terminu wizyty.

Dane kontaktowe do pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie dostępne są na stronie www.bornesulinowo.pl
- zakładka „KONTAKT”.

Pisma w wersji papierowej można składać osobiście do specjalnie przygotowanej  urny, która znajduje się w bocznym wejściu Urzędu (od strony al. Niepodległości).

Bez zmian pozostają godziny pracy magistratu.

Dorota Chrzanowska
Burmistrz Bornego Sulinowa


Informacje dla mieszkańców Bornego Sulinowa w związku ze zmianą nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego na ulicę Targową


 

 

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE

REGON: 000543108

Należności z tytułu podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe podane w decyzjach wymiaru podatku i informacjach o wysokości opłat.

Pozostałe należności można wpłacać na konto główne: 

PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001
Do ewidencji wadiów dotyczących przetargów przeprowadzanych zarówno przez Gminę Borne Sulinowo jak i Urząd Miejski w Bornem Sulinowie służy następujące konto:
PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015
Natomiast do ewidencji kwot wpłacanych tytułem zabezpieczenia warunków wykonania umów zawieranych zarówno przez Gminę Borne Sulinowo jak
i Urząd Miejski w Bornem Sulinowie służy następujące konto:

 PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 82 8581 1056 0300 2004 2000 0004

 

Wykaz telefonów bezpośrednich

 

78-449 Borne Sulinowo

Al. Niepodległości 6

Tel. (94)37-34-120

Fax. (94)37-34-133

NIP: 673-100-94-15

GSM +48-606-110-407

e-mail: bornesulinowo@bornesulinowo.pl

adres skrytki ePUAP: /umborne/SkrytkaESP

 

Inspektor ochrony danych (IOD): Sławomir Kozieł

(kontakt z IOD pod adresem: iod@bornesulinowo.pl)

 

Uwagi w związku z funkcjonowaniem BIP proszę zgłaszać pod adresem:

informatyk@bornesulinowo.pl