Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Szanowni Państwo,
przypominamy, że w budynku Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie  obok Biura Obsługi Interesanta ustawiony został infomat internetowy, który  pełni rolę Publicznego Punktu Dostępu do Internetu. Na dostępnych w infomacie stronach internetowych można między innymi przeglądać stronę Urzędu www.bornesulinowo.pl oraz stronę Biuletynu Informacji Publicznej. Tu znajdziecie Państwo również dostęp do dzienników ustaw, monitorów polskich, dzienników urzędowych województwa zachodniopomorskiego, aktów prawa miejscowego, wszystkie strony administracji rządowej znajdujące się w domenie gov.pl.
Wszelkich informacji dotyczących możliwości uzyskania dostępu do aktów prawnych udzielają pracownicy Biura Obsługi Interesanta. Służą również pomocą przy obsłudze urządzenia.