Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Pani Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska- Burmistrz

383 KBPobierz

Pan Bogdan Korpal z-ca Burmistrza

446 KBPobierz

Pani Anna Gałązka - Sekretarz

357 KBPobierz

Pani Lidia Ławrukajtis - Skarbnik

477 KBPobierz

Pani Beata Mieczkowska

465 KBPobierz

Pani Osuch Zofia

485 KBPobierz

Pani Regina Beraś

458 KBPobierz

Pani Aneta Baran

479 KBPobierz

Pani Barbara Nowicka

465 KBPobierz

Agata Kocielska II

395 KBPobierz

Agata Kocielska I

2.1 MBPobierz