Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Pan Dobrowolski Marek

488 KBPobierz

Pani Chrzanowska Dorota

508 KBPobierz

Pani Komorowska Renata

483 KBPobierz

Pani Mrozicka Iwona

343 KBPobierz

Pani Płaszczyńska Stanisława

483 KBPobierz

Pan Tranbowicz Wiesław

397 KBPobierz

Pan Wojciechowski Jacek

483 KBPobierz

Pani Skwark Krystyna

349 KBPobierz

Pani Siniarska Mariola

410 KBPobierz

Pani Undrych - Matkowska Paulina

325 KBPobierz

Pani Kwinta Dominika

481 KBPobierz

Pan Kujawa Piotr Tomasz III

480 KBPobierz

Pan Kujawa Piotr Tomasz II

2.4 MBPobierz

Pan Kujawa Piotr Tomasz I

2.4 MBPobierz