Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Nieruchomość gruntowa, zabudowana częścią budynku gospodarczego, w skład którego wchodzi jedno pomieszczenie, w którym znajdowała się wiejska hydrofornia, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 64/4, położoną w miejscowości Okole, obręb Okole, gmina Borne Sulinowo, KW Nr KO1I/00016925/5

33 KBPobierz