Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektów zarządzeń zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

591 KBPobierz

Konsultacje społeczne opracowanych projektów planów zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000

0.9 MBPobierz

Konsultacje społeczne opracowanych projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

500 KBPobierz

Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o zakończeniu prac nad ustosunkowaniem się do uwag,zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych dla 31 obszarów Natura 2000.

1.5 MBPobierz