Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Radny Tomasz Skowronek - Przewodniczący Rady Miejskiej

555 KBPobierz

Radna Elżbieta Niepelt - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

180 KBPobierz

Radny Dariusz Czerniawski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

105 KBPobierz

Radny Zbigniew Adamczyk

150 KBPobierz

Radny Krzysztof Eugeniusz Byk

175 KBPobierz

Radny Ryszard Cywiński

171 KBPobierz

Radny Tadeusz Deptuła

151 KBPobierz

Radny Andrzej Marek Fic

161 KBPobierz

Radny Mariusz Gorgol

154 KBPobierz

Radna Halina Jakrzewska

162 KBPobierz

Radna Grażyna Liliana Leśkiewicz Chochoł

168 KBPobierz

Radny Zbigniew Maltański

153 KBPobierz

Radny Dariusz Palicki

109 KBPobierz

Radny Henryk Sigiel

177 KBPobierz

Radny Dariusz Skiba

188 KBPobierz