Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Radny Tomasz Skowronek - Przewodniczący Rady Miejskiej

658 KBPobierz

Radna Elżbieta Niepelt - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

580 KBPobierz

Radna Elżbieta Niepelt 2 - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

730 KBPobierz

Radna Elżbieta Niepelt 3 - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

716 KBPobierz

Radny Dariusz Czerniawski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

421 KBPobierz

Radny Dariusz Czerniawski 2- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

563 KBPobierz

Radny Dariusz Czerniawski 3 - Przewodniczący Rady Miejskiej

1.6 MBPobierz

Radny Zbigniew Adamczyk

532 KBPobierz

Radny Krzysztof Eugeniusz Byk

581 KBPobierz

Radny Ryszard Cywiński

568 KBPobierz

Radny Tadeusz Deptuła

551 KBPobierz

Radny Tadeusz Deptuła 2

698 KBPobierz

Radny Tadeusz Deptuła 3

689 KBPobierz

Radny Andrzej Marek Fic

547 KBPobierz

Radny Andrzej Marek Fic 2

703 KBPobierz

Radny Andrzej Marek Fic 3

683 KBPobierz

Radny Mariusz Gorgol

542 KBPobierz

Radny Mariusz Gorgol 2

683 KBPobierz

Radny Mariusz Gorgol 3

686 KBPobierz

Radna Halina Jakrzewska

572 KBPobierz

Radna Grażyna Liliana Leśkiewicz Chochoł

574 KBPobierz

Radny Zbigniew Maltański

541 KBPobierz

Radny Zbigniew Maltański 2

686 KBPobierz

Radny Zbigniew Maltański 3

689 KBPobierz

Radny Dariusz Palicki

255 KBPobierz

Radny Dariusz Palicki 2

567 KBPobierz

Radny Dariusz Palicki 3

567 KBPobierz

Radny Henryk Sigiel

579 KBPobierz

Radny Henryk Sigiel 2

707 KBPobierz

Radny Henryk Sigiel korekta

716 KBPobierz

Radny Henryk Sigiel 3

711 KBPobierz

Radny Dariusz Skiba

612 KBPobierz

Radna Grażyna Bogumiła Waryan

688 KBPobierz

Radna Grażyna Bogumiła Waryan 2

688 KBPobierz

Radna Irena Teresa Lis

730 KBPobierz

Radna Irena Teresa Lis - korekta

2.0 MBPobierz

Radna Irena Teresa Lis 2

744 KBPobierz

Radna Magdalena Bugiel

722 KBPobierz

Radna Magdalena Bugiel 2

722 KBPobierz

Radna Renata Maria Komorowska

695 KBPobierz

Radna Renata Maria Komorowska 2

682 KBPobierz

Radny Mirosław Szeligowski

516 KBPobierz

Radny Mirosław Szeligowski 2

520 KBPobierz

Radny Arkadiusz Malarski

687 KBPobierz

Radny Arkadiusz Malarski 2

688 KBPobierz

Radny Rafał Grzegorz Turlej

764 KBPobierz

Radny Rafał Grzegorz Turlej 2

723 KBPobierz