Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Radny Dariusz Czerniawski - Przewodniczący Rady Miejskiej

Radny Zbigniew Maltański - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Radna Elżbieta Niepelt - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Radna Magdalena Bugiel

Radny Tadeusz Deptuła

Radny Andrzej Fic

Radny Mariusz Gorgol

Radna Renata Komorowska

Radna Irena Lis

Radny Arkadiusz Malarski

Radny Dariusz Palicki

Radny Henryk Sigiel

Radny Mirosław Szeligowski

Radny Rafał Turlej

Radna Grażyna Waryan