Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

 

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr II/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 11 grudnia 2014 r.

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 30 grudnia 2014 r.

Protokół Nr IV/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 5 lutego 2015 r.

Protokół Nr V/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 26 lutego 2015 r.

Protokół Nr VI/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 26 marca 2015 r.

Protokół Nr VII/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 13 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr VIII/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr IX/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 14 maja 2015 r.

Protokół Nr X/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 27 maja 2015 r.

Protokół Nr XI/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 30 czerwca 2015 r.

Protokół Nr XII/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 8 września 2015 r.

Protokół Nr XIII/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 24 września 2015 r.

Protokół Nr XIV/2015 z  Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 29 października 2015 r.

Protokół Nr XV/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 19 listopada 2015 r. 

Protokół Nr XVI/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 26 listopada 2016 r.

Protokół Nr XVII/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 7 grudnia 2015 r.

Protokół Nr XVIII/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 30 grudnia 2015 r.

Protokół Nr XIX/2016 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 18 lutego 2016 r.

Protokół Nr XX/2016 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 31 marca 2016 r.

Protokół Nr XXI/2016 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 19 kwietnia 2016 r.

Protokół Nr XXII/2016 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 kwietnia 2016 r.

Protokół Nr XXIII/2016 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 5 maja 2016 r.

Protokół Nr XXIV/2016 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 31 maja 2016 r.

Protokół Nr XXV/2016 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 30 czerwca 2016 r.

Protokół Nr XXVI/2016 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 19 lipca 2016 r.

Protokół Nr XXVII/2016 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 22 września 2016 r.

Protokół Nr XXVIII/2016 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 27 października 2016 r.

Protokół Nr XXIX/2016 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 14 listopada 2016 r.

Protokół Nr XXX/2016 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 30 listopada 2016 r.

Protokół Nr XXXI/2016 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 22 grudnia 2016 r.

Protokół Nr XXXII/2017 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 9 lutego 2017 r.

Protokół Nr XXXIII/2017 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 30 marca 2017 r.

Protokół Nr XXXIV/2017 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 19 kwietnia 2017 r.

Protokół Nr XXXV/2017 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 25 maja 2017 r.

Protokół Nr XXXVI/2017 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 czerwca 2017 r.

Protokół Nr XXXVII/2017 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 7 września 2017 r.

Protokół Nr XXXVIII/2017 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 września 2017 r.

Protokół Nr XXXIX/2017 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 26 października 2017 r.

Protokół Nr XL/2017 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 30 listopada 2017 r.

Protokół Nr XLI/2017 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 21 grudnia 2017 r.

Protokół Nr XLII/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 1 lutego 2018 r.

Protokół Nr XLIII/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 16 lutego 2018 r.

Protokół Nr XLIV/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 16 marca 2018 r.

Protokół Nr XLV/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 29 marca 2018 r.

Protokół Nr XLVI/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 r.

Protokół Nr XLVII/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 maja 2018 r.

Protokół Nr XLVIII/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 27 czerwca 2018 r.

Protokół Nr XLIX/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 3 sierpnia 2018 r.

Protokół Nr L/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 6 września 2018 r.

Protokół Nr LI/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 27 września 2018 r.

Protokół Nr LII/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 25  października 2015 r. 

Protokół Nr LIII/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 15 listopada 2018 r.