Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Wybory

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP

Informacja o udziale w pracach obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenie kandydatów na członków okw

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach Prezydenta RP

Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami Prezydenta RP

Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do wyborców

Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. na terenie Gminy Borne Sulinowo

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych i pełnionych funkcjach - ze zmianami

Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Bornem Sulinowie

Rozkład jazdy busa do lokalu wyborczego Nr 4 w Juchowie

bus nr 1

bus nr 2

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze