Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP

Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zgłoszenie na członków obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 83/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku na terenie Gminy Borne Sulinowo

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Głosowanie korespondencyjne

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych i pełnionych funkcjach

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze

Informacja o zmianie czasu na zimowy