Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Informacja o zbiórkach publicznych

 

Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych z dniem 18 lipca 2014r., Urząd Miejski w Bornem Sulinowie nie wykonuje już zadań wynikających z nowych przepisów dotyczących zbiórek publicznych.
 
Zadania te należą do kompetencji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Szczegóły znajdują się pod adresem strony internetowej http://www.zbiorki.gov.pl