Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Formularz konsultacyjny

39 KBPobierz

Ogłoszenie konsultacje regulamin

42 KBPobierz

Załącznik 1

187 KBPobierz

Załącznik 2

164 KBPobierz

Załącznik 3

343 KBPobierz

Załącznik 4

144 KBPobierz

Załącznik 5

131 KBPobierz