Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

ZARZĄDZENIE Nr 107/2016

Burmistrza Bornego Sulinowa

z dnia 19 grudnia 2016r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z delegatami mieszkańców miejscowości Piława, Silnowo (tzw. Silnowo Dolne), Dąbrowica, Krągi i Borne Sulinowo w sprawie pisma Pani Barbary Starzyńskiej zawierającego petycję dotyczącą wprowadzenia ewentualnego zakazu przez Radę Powiatu w Szczecinku używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe na jeziorze Pile w Gminie Borne Sulinowo.

Formularz

201 KBPobierz

Informacja Burmistrza Bornego Sulinowa

801 KBPobierz

Zarządzenie Nr 107/2016

0.9 MBPobierz