Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Mrozicka Iwona - Dyrektor SP im. M. Konopnickiej w Juchowie

Bardua Magdalena - SPZOZ Borne Sulinowo

Siniarska Mariola - kierownik sekcji w MGOPS w Bornem Sulinowie

Tomczyk Renata - kierownik ŚDS w Bornem Sulinowie

Tranbowicz Wiesław - dyrektor SP im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie

Płaszczyńska Stanisława - dyrektor ZS w Łubowie

Undrych-Matkowska Paulina - dyrektor CKiR w Bornem Sulinowie

Łesyk Andrzej - dyrektor SP w Jeleniu

Chrzanowska Dorota - dyrektor PG w Silnowie

Wojciechowski Jacek - dyrektor ZS im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie

Kujawa Piotr - prezes zarządu PUK

Obarzanek Artur - kierownik sekcji w MGOPS w Bornem Sulinowie

Gajewska-Tranbowicz Iwona - dyrektor MBP w Bornem Sulinowie

Winiarska Eleonora - kierownik MGOPS w Bornem Sulinowie