Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Uchwała Nr XXXVII/414/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok - Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 12 września 2017 r. poz. 3706

549 KBPobierz