Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym

 • Obwieszczenie dot. wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie dz. 69/2 i 71 obręb Ciemino

  Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 19 października 2017 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

  Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 6 listopada 2017 r. dot. zawiadomienia o wysłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego do uzgodnień.

  Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 29 listopada 2017 r. dot. zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

  Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 18 grudnia 2017 r. dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

 •  Obwieszczenie dot. sporządzania mpzp oraz suikzp Gminy Borne Sulinowo
 • Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo

 • Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 4/14 położonej w obrębie Kiełpino