Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone
w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w 2016 roku

PODMIOT KONTROLUJĄCYZAKRES KONTROLIDOKUMENT Z KONTROLI
Wojewoda Zachodniopomorski

1. Umiejscowienie zadań obronnych w strukturze organizacyjnej urzędu;

2. Realizacja planowania obronnego;

3. Przygotowanie urzędu do kierowania gminą w w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem województwa;

4. Przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych;

5. Szkolenie obronne.

protokół kontroli