Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Rejestr wniosków o zmianę lub sporządzenie planu miejscowego

Adres:

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie

Al. Niepodległości 6

78-449 Borne Sulinowo

pok. 21

Osoba kontaktowa:

Krzysztof Olkowski

Numer telefonu:

(094) 37 34 153 

UWAGI:

Rejestr zawiera dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Dane podlegające ochronie udostępniane są wyłącznie na wniosek osobom upoważnionym.