Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Nabór

na stanowisko do spraw księgowości podatkowej

w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw księgowości podatkowej
w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej