Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Uchwała Nr XXXIX/444/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie - Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. poz. 4826

204 KBPobierz