Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Uchwała Nr XLII/471/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok - Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 6 lutego 2018 r. poz. 732

568 KBPobierz