Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Przewodniczący Rady - Dariusz Czerniawski - kwiecień 2018 - wrzesień 2018

Radna Bugiel Magdalena - kwiecień 2018 - wrzesień 2018

Radny Deptuła Tadeusz - kwiecień 2018 - wrzesień 2018

Radny Fic Andrzej - kwiecień 2018 - wrzesień 2018

Radny Gorgol Mariusz - kwiecień 2018 - wrzesień 2018

Radna Komorowska Renata - kwiecień 2018 - wrzesień 2018

Radna Lis Irena - kwiecień 2018 - wrzesień 2018

Radny Malarski Arkadiusz - kwiecień 2018 - wrzesień 2018

Radny Maltański Zbigniew - kwiecień 2018 - wrzesień 2018

Radna Niepelt Elżbieta - kwiecień 2018 - wrzesień 2018

Radny Palicki Dariusz - kwiecień 2018 - wrzesień 2018

Radny Sigiel Henryk - kwiecień 2018 - wrzesień 2018

Radny Szeligowski Mirosław - kwiecień 2018 - wrzesień 2018

Radny Turlej Rafał - kwiecień 2018 - wrzesień 2018

Radna Waryan Grażyna - kwiecień 2018 - wrzesień 2018

Wzór oświadczenia majątkowego

45 KBPobierzPodgląd pliku