Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Paulina Undrych-Matkowska - dyrektor CKiR w Bornem Sulinowie

Mariola Siniarska - kierownik MGOPS w Bornem Sulinowie

Iwona Mrozicka - Dyrektor SP im. M. Konopnickiej w Juchowie

Jacek Wojciechowski - dyrektor ZS im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie

Artur Obarzanek - zastępca kierownika MGOPS w Bornem Sulinowie

Magdalena Bardua - dyrektor ZOZ Borne Sulinowo

Wiesław Tranbowicz - dyrektor SP im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie

Andrzej Łesyk - dyrektor SP w Jeleniu

Stanisława Płaszczyńska - dyrektor SP w Łubowie

Renata Tomczyk - kierownik ŚDS w Bornem Sulinowie

Piotr Kujawa - prezes zarządu PUK

Iwona Gajewska-Tranbowicz - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie