Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

 

Ja w Internecie.

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

 Informacje ogólne o projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Załącznik Nr 1  - Ankieta zgłoszeniowa

Załącznik Nr 2 - OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM ODBIORCY OSTATECZNEGO ORAZ PERSONELU PROJEKTU BENEFICJENTA

Załącznik Nr 3 - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAŻLIWYCH ODBIORCY OSTATECZNEGO

Załącznik Nr 4 - Preferowana tematyka szkolenia i terminów odbywania szkoleń

Załącznik Nr 5 - Opis tematyki szkoleńfileadmin/user_upload/bip_files/urzad_miejski_w_bornem_sulinowie/RO/ja_w_internecie/ankieta_zgloszeniowa.docx

Zapytanie ofertowe - rekrutacja instruktorów do prowadzenia zajęć szkoleniowych dla osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do 11 kwietnia 2019 r. na terenie gminy Borne Sulinowo

Protokół zamówienia

Zapytanie ofertowe I - „Dostawa sprzętu komputerowego w ilości 12 sztuk komputerów przenośnych z możliwością odłączenia klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu wraz z niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym realizowana w ramach projektu grantowego: „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” - Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym

Załącznik Nr 3 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 4 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków

Załącznik Nr 5 - wzór umowy

Załącznik Nr 6 - klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Protokół zamówienia

Zapytanie ofertowe II - „Dostawa sprzętu komputerowego w ilości 12 sztuk komputerów przenośnych z możliwością odłączenia klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu wraz z niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym realizowana w ramach projektu grantowego: „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” - Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym

Załącznik Nr 3 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 4 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków

Załącznik Nr 5 - wzór umowy

Załącznik Nr 6 - klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Protokół zamówienia

Zapytanie ofertowe - wydruk naklejek informacyjnych, ulotek i plakatów na potrzeby Projektu

Protokół zamówienia

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych i przemysłowych na potrzeby Projektu

Załącznik Nr 2

Protokół zamówienia

Szkolenia:

Uprzejmie informujemy, że pierwsze szkolenie pt. "Działam w sieciach społecznościowych" w ramach programu "Ja w internecie" odbędzie się w dniach 20, 21 i 25 marca 2019 r. w Klubie Senior+ przy ul. Targowej 5 w Bornem Sulinowie.

Drugą grupę na szkolenie pt. "Rodzic w internecie" w ramach programu "Ja w internecie" zapraszamy w dniach 20, 21 i 25 marca 2019 r. na godzinę 16.00 do Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie, ul. B. Chrobrego 25.

W dniach 26, 27 i 29 marca 2019 r. zapraszamy kolejną już grupę uczestników na szkolenie pt. "Działam w sieciach społecznościowych" w ramach programu "Ja w internecie", które odbędzie się w Klubie Senior+ przy ul. Targowej 5 w Bornem Sulinowie.

W dniach 2 - 4 kwietnia 2019 r. dla kolejnych dwóch grup zorganizowane zostaną szkolenia w ramach programu "Ja w internecie". O godzinie 10.00 rozpocznie się szkolenie pt. "Kultura w sieci" w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie, ul. Targowa 5, a o godz. 16.00 w Klubie Senior + w Bornem Sulinowie, ul. Targowa 5 rozpocznie się szkolenie pt. "Moje finanse i transakcje w sieci".

W dniach 8-10 kwietnia 2019 r. odbędą się kolejne szkolenia. Tym razem zapraszamy mieszkańców miejscowości Łubowo. O godzinie 9.00 w Świetlicy Wiejskiej w Łubowie rozpocznie się szkolenie 'Moje finanse i transakcje w sieci" a o godziny 16. 00 w Szkole Podstawowej w Łubowie rozpocznie się szkolenie "Rodzic w internecie".

W dniach 11, 12 i 16 kwietnia 2019 r. od godz. 9.00 w Bornem Sulinowie w Klubie Senior+ przy ul. Targowej 5 zaplanowane zostało szkolenie pt. "Kultura w sieci" a o godz. 16.00 w tych samych dniach w Szkole Podstawowej w Łubowie kolejna grupa będzie brała udział w szkoleniu pt. "Rodzic w internecie".

Chętnych do udziału w szkleniach serdecznie zapraszamy do  tutejszego Urzędu celem wypełnienia koniecznych dokumentów.

W dniach 6-8 maja 2019 r. od godz. 9.00 w Bornem Sulinowie w Klubie Senior+ przy ul. Targowej 5 zaplanowane zostało szkolenie pt. "Moje finanse i transakcje w sieci"  a o godz. 16.00 rozpocznie się szkolenie pt. "Rodzic w internecie". W dniach 9-10 maja 2019 r. od godziny 9.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie w siedzibie Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpocznie się szkolenie pt. "Działam w sieciach społecznościowych". W tych samych dniach, tj. 9-10 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Juchowie przeprowadzone zostanie szkolenie pt. "Rodzic w internecie".

Na termin13-15 maja br. od godziny 9.00 w Bornem Sulinowie w Klubie Senior+ przy ul. Targowej 5 zaplanowane zostało szkolenie pt. "Działam w sieciach społecznościowych", w tych samych dniach w godzinach popołudniowych, tj. od godziny 14.00 w Szkole Podstawowej w Juchowie przeprowadzone zostanie szkolenie pt. "Rodzic w internecie" dla kolejnej grupy uczestników.

W dniach 20-22 maja br. zapraszamy na ostatnie już szkolenia, które odbędą się w Środowiskowym Domu Samopomocy i Świetlicy wiejskiej w Śmiadowie. Od godziny 10.00 rozpocznie się szkolenie pt. "Kultura w sieci" w Bornem Sulinowie w Środowiskowym Domu Samopomocy a od godz. 16.00 rozpocznie się szkolenie pt. "Rodzic w internecie" w Świetlicy wiejskiej w Śmiadowie.

Uwaga!!! Przedłużony został termin realizacji projektu, a tym samym nie kończymy jeszcze szkoleń.

W dniach 18 i 20 listopada 2019 r. od godz. 16.00 zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie pt. "Rodzic w internecie", które odbędzie się w Szkole Podstawowej w Jeleniu.

W dniach 20-22 listopada 2019 r. od godz. 9.00 zapraszamy na szkolenie pt. "Moje finanse i transakcje w sieci", które odbędzie się w Świetlicy wiejskiej w Łubowie.

Ponownie w Szkole Podstawowej w Jeleniu będziemy gościć  w dniach 19 i 21 listopada 2019r. W tym terminie przeprowadzone zostanie szkolenie pt. "Działam w sieciach społecznościowych".

Na ostatnie szkolenie zapraszamy do Szkoły Podstawowej w Juchowie. W dniach 25-26 listopada 2019 r.  o godz. 15.30 rozpocznie się szkolenie pt. "Rodzic w internecie". Serdecznie zapraszamy.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU ORAZ WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE PRZYCZYNIŁY SIĘ DO SPRAWNEGO PRZEBIEGU SZKOLEŃ.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

Do góry