Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

 

Ja w Internecie.

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

 Informacje ogólne o projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Załącznik Nr 1  - Ankieta zgłoszeniowa

Załącznik Nr 2 - OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM ODBIORCY OSTATECZNEGO ORAZ PERSONELU PROJEKTU BENEFICJENTA

Załącznik Nr 3 - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAŻLIWYCH ODBIORCY OSTATECZNEGO

Załącznik Nr 4 - Preferowana tematyka szkolenia i terminów odbywania szkoleń

Załącznik Nr 5 - Opis tematyki szkoleńfileadmin/user_upload/bip_files/urzad_miejski_w_bornem_sulinowie/RO/ja_w_internecie/ankieta_zgloszeniowa.docx

Zapytanie ofertowe - rekrutacja instruktorów do prowadzenia zajęć szkoleniowych dla osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do 11 kwietnia 2019 r. na terenie gminy Borne Sulinowo

Protokół zamówienia

Zapytanie ofertowe I - „Dostawa sprzętu komputerowego w ilości 12 sztuk komputerów przenośnych z możliwością odłączenia klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu wraz z niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym realizowana w ramach projektu grantowego: „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” - Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym

Załącznik Nr 3 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 4 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków

Załącznik Nr 5 - wzór umowy

Załącznik Nr 6 - klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Protokół zamówienia

Zapytanie ofertowe II - „Dostawa sprzętu komputerowego w ilości 12 sztuk komputerów przenośnych z możliwością odłączenia klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu wraz z niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym realizowana w ramach projektu grantowego: „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” - Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym

Załącznik Nr 3 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 4 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków

Załącznik Nr 5 - wzór umowy

Załącznik Nr 6 - klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Protokół zamówienia

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

Do góry