Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

PETYCJE

2019 ROK

1. Petycja w sprawie problemów rodziców dzieci niepełnosprawnych

treść petycji

sposób załatwienia petycji

2. Petycja dotycząca uczestnictwa w przekazywaniu, lokalnym przedsiębiorcom, bezpłatnych informacji przydatnych do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

treść petycji

sposób załatwienia petycji

3. Petycja dotycząca parku maszynowego przeznaczonego do zadań oczyszczania gminy

treść petycji

sposób załatwienia petycji

2018 ROK

1. Petycja w sprawie wykreślenia z kosztów pozycji dot. usunięcia, wywiezienia, utylizacji nawierzchni drogowych lub placów wykonanych z płyt betonowych

treść petycji str. 1 , str. 2

sposób załatwienia petycji 

2. Petycja w sprawie przeprowadzenia analizy i rozważenia budowy instalacji systemów fotowoltaicznych

treść petycji

sposób załatwienia petycji

3. Petycja w sprawie podjęcia próby wdrożenia w Gminie Borne Sulinowo Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii

treść petycji

sposób załatwienia petycji

4. Petycja w sprawie dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień

treść petycji

sposób załatwienia petycji