Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr II-2018 z dnia 29 listopada 2018r.


 

Nagranie video z Sesji Rady Miejskiej - część 1

Nagranie video z Sesji Rady Miejskiej - część 2

Nagranie video z Sesji Rady Miejskiej - część 3

Nagranie video z Sesji Rady Miejskiej - część 4

 

Imienny wykaz głosowania radnych

511 KBPobierz