Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Uchwała Nr XXXIX/439/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26.10.2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

1.3 MBPobierz

Uchwała Nr LII/556/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25.10.2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

223 KBPobierz

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

32 KBPobierz

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1

32 KBPobierz