Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

PROTOKOŁY Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

KADENCJA 2018-2023

Protokół Nr I/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 19 listopada 2018 r.

Protokół Nr II/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 29 listopada 2018 r.

Protokół Nr III/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 20 grudnia 2018 r.

Protokół Nr IV/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 7 lutego 2019 r.

Protokół Nr Nr V/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 29 listopada 2019 r.

Protokół Nr VI/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 27 marca 2019 r.

Protokół Nr VII/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Protokół Nr VIII/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu  30 maja 2019 r.

Protokół Nr IX/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu  27 czerwca 2019 r.

Protokół Nr X/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu  7 sierpnia 2019 r.

Protokół Nr XI/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu  9 września 2019 r.

Protokół Nr XII/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 26 września 2019 r.

Protokół Nr XIII/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 30 października 2019 r.

Protokół Nr XIV/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 8 listopada 2019 r.

Protokół Nr XV/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 listopada 2019 r.

Protokół Nr XVI/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 19 grudnia 2019 r.

Protokół Nr XVII/2020 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 6 lutego 2020 r.

Protokół Nr XVIII/2020 z Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 13 marca 2020 r.