Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Wybory uzupełniające 2019 rok

Zarządzenie Nr 3/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających

Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o okręgu wyborczym Nr 8, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w tym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zarządzonych na dzień 10 marca 2019 roku

Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w okręgu wyborczym nr 8

Postanowienie Nr 22/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Bornem Sulinowie

Postanowienie Nr 23/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Bornem Sulinowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r.

Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej i pełnionych dyżurach

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 8 lutego 2019 r. o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r.

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Rejestr wyborców (przetwarzanie danych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy)

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bornem Sulinowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych  wyborach do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r.

Postanowienie Nr 31/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Borne Sulinowo

Postanowienie Nr 34/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r.

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych i pełnionych funkcjach

Transport do lokalu wyborczego

W dniu wyborów uzupełniających, tj. 10 marca 2019 r. Gmina Borne Sulinowo zapewnia mieszkańcom dojazd do lokalu wyborczego nr 3 w Łubowie wg rozkładu jazdy.

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez Obwodową Komisję Wyborczą ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie Nr 3 w Łubowie