Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Wybory uzupełniające 2019 rok

Zarządzenie Nr 3/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających

Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o okręgu wyborczym Nr 8, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w tym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zarządzonych na dzień 10 marca 2019 roku