Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

 

Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego

 

Uchwała nr 39/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

 

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim o składzie siedzibie i pełnionych dyżurach

 

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wlkp. z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Postanowienie Nr 61/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Borne Sulinowo w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa w o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 26 kwietnia 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji  wyborczych

Postanowienie Nr 173/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Borne Sulinowo

załącznik

Postanowienie Nr 174/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

Informacja o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze na terenie gminy Borne Sulinowo