Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Obwieszczenie Starosty Szczecineckiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – rozbudowa drogi powiatowej nr 1290Z polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Borne Sulinowo – Krągi (trasa pojezierzy zachodnich)

668 KBPobierzPodgląd pliku