Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Bornem Sulinowie

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa  z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2019 - REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BORNEM SULINOWIE

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO