Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Podatek leśny - osoby fizyczne - druki obowiązujące od lipca 2019r.

IL-1 Informacja o lasach PDFfileadmin/user_upload/bip_files/urzad_miejski_w_bornem_sulinowie/PO/PODATKI/2019/od_lipca_2019/IL-1_-_lipiec2019new.xls

IL-1 Informacja o lasach z załącznikami XLS

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu PDFfileadmin/user_upload/bip_files/urzad_miejski_w_bornem_sulinowie/PO/PODATKI/2019/od_lipca_2019/zil-1.XLS

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania PDFfileadmin/user_upload/bip_files/urzad_miejski_w_bornem_sulinowie/PO/PODATKI/2019/od_lipca_2019/zil-2.XLS

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników PDFfileadmin/user_upload/bip_files/urzad_miejski_w_bornem_sulinowie/PO/PODATKI/2019/od_lipca_2019/zil-3.XLS