Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Informacja na temat nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Informujemy, iż termin zdalnego (telefonicznie i mailowo) udzielanie nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Szczecineckiego został przedłużony do 31.07.2020 r.

https://www.powiat.szczecinek.pl/aktualnosci/przedluzenie-okresu-udzielania-nieodplatnych-porad-prawnych-w-trybie-zdalnym.html


Zmiana formy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Szczecineckiego
 
 
W ramach przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom
i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).
Informacje na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się pod linkiem.
 
W związku z powyższym zaleceniem Ministerstwa Sprawiedliwości, Starosta Szczecinecki zdecydował o prowadzeniu porad prawnych za pośrednictwem telefonów i poczty e-mail. Porady bezpośrednie we wszystkich punktach na terenie Powiatu Szczecineckiego zostają zawieszone do odwołania. Po odwołaniu zagrożenia związanego z COVID-19, porady zostaną przywrócone w dotychczasowej formie w sposób bezpośredni w punktach.
Powyższy sposób udzielania porad obowiązuje od 16 marca 2020 r. do odwołania. Przewidywany termin przywrócenia bezpośrednich porad prawnych to 20 kwietnia 2020 r.
Osoby chcące umówić się na udzielenie porady w sposób zdalny powinny:
• przesłać na adres e-mail boi@powiat.szczecinek.pl zeskanowany wypełniony formularz
(w załączeniu do pobrania pod wiadomością) lub dostarczyć wypełniony formularz do Biura Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek (przy wejściu na parterze budynku); istnieje możliwość wypełnienia formularza na miejscu w Starostwie Powiatowym w Szczecinku;
• w tytule e-maila napisać: „nieodpłatne porady prawne”.
 
Porady prawne udzielane za pośrednictwem telefonu i e-mail będą odbywały się w godzinach przypisanych dla poszczególnych punktów oraz adwokatów i radców prawnych. Z porad mogą skorzystać osoby, które uprzednio przesłały zgłoszenie na wspomniany adres e-mail
lub dostarczyły wypełniony formularz do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Szczecinku oraz otrzymały mailowe potwierdzenie godziny i terminu wizyty u prawnika.
Wszystkie osoby umówione wcześniej do skorzystania z porad prawnych w poszczególnych punktach porad powinny zapisać się ponownie na wizytę u prawnika poprzez wysłanie skanu wypełnionego formularza na wymieniony adres e-mail lub dostarczyć go do Biura Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Szczecinku. Oznacza to, że dotychczasowe zapisy na terminy porad prawnych od 16 marca 2020 r. zostają unieważnione – wynika to z faktu, że osoba korzystająca z porad zobowiązana jest do złożenia oświadczenia w formie dokumentu, iż nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Punkty

Dni i godziny dyżurów

Osoba świadcząca usługę

 

 

 

Punkt

 

Nr 1

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Szczecinku

 

poniedziałki

w godz. od 830 do 1230

wtorki

w godz. od 900 do 1300

środy

w godz. od 1030 do 1430

czwartki

w godz. od 1200 do 1600

piątki

w godz. od  900 do 1300

adw. M. Radej

 

adw. M. Radej

 

adw. K. Cembała

 

adw. M. Radej

 

adw. M. Radej

 

 

 

 

 

Punkt

 

Nr 2

 

 

Gmina Biały Bór

 

poniedziałki

w godz. od 1300 do 17 00

czwartki

w godz. od 0800 do 12 00

 

 

adw. Ł. Gołubiński

 

adw. R. Mietlicki

 

Gmina Borne Sulinowo

wtorek

w godz. od 0800 do 1200

środa

w godz. od 0800 do 1200

piątek

w godz. od 0900 do 1300

r. pr. K. Adamiak

 

r. pr. K. Adamiak

 

r. pr. C. Wicik

 

 

 

 

Punkt

 

Nr 3

 

 

 

Gmina Grzmiąca

poniedziałki

w godz. od 1300 do 1700

wtorki

w godz. od 1300 do 1700

adw. M. Radej

 

adw. Ł. Gołubiński

 

 

Gmina Barwice

środy, czwartki

w godz. od 1500 do 1900

piątki

w godz. od 1400 do 1800

adw. K. Cembała

 

r. pr. C. Wicik

Dane kontaktowe do osób świadczących usługę porad:
• r. pr. Katarzyna Adamiak: tel. 660 489 647; e-mail: adamiak.k@gmail.com
• adw. Katarzyna Cembała: tel. 513 180 866; e-mail: katka2311@wp.pl
• adw. Łukasz Gołubiński: tel. 662 116 110; e-mail: admiralix5@wp.pl
• adw. Robert Mietlicki: tel. 509 132 366; e-mail: mietlicki@poczta.onet.pl
• adw. Małgorzata Radej: tel. 509 472 609; e-mail: malgorzata.radej@wp.pl
• r. pr. Cezary Wicik: tel. 723 341 298; e-mail: cezarywicik.mediator@wp.pl

ZGŁOSZENIE PORADY NA ODLEGŁOŚĆ - wzór wniosku


Od 2 stycznia 2020 r. na wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, działających na terenie powiatu szczecineckiego tj.


•    w Starostwie Powiatowym w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek;
•    w Urzędzie Miasta i Gminy Biały Bór przy ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór;
•    w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przy ul. Lipowa 6, 78-449 Borne Sulinowo;
•    w Urzędzie Gminy w Grzmiącej przy ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca;
•    w Ośrodku Kultury i Turystyki w Barwicach przy ul. Wojska Polskiego 15, 78-460 Barwice


będzie można umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 94 372 92 25 oraz mailowo pomoc.prawna@powiat.szczecinek.pl


Nieodpłatna pomoc  prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2020 r.


Kto może skorzystać.

Z nieodpłatnych porady prawnych, osoba uprawniona której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.


Forma zapisu:


Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 94 372 92 25 oraz mailowo pomoc.prawna@powiat.szczecinek.pl


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
•    poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
•    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
•    sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu
•    sądowoadministracyjnym, lub
•    nieodpłatną mediację, lub
•    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub
•    rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  może być  udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie poza punktem, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Osoba uprawniona zainteresowana skorzystaniem z bezpłatnej porady prawnej lub obywatelskiej powinna zgłosić zamiar skorzystania z porad na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać pisemnie, przesyłając zgłoszenie:
•    pocztą elektroniczną na  adres: pomoc.prawna@powiat.szczecinek.pl lub
•    telefonicznie pod numer: 94 372 92 25.
 Formularz zgłoszenia 


HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA OBSZARZE POWIATU SZCZECINECKIEGO W ROKU 2020

 

LISTA JEDNOSTEK UDZIELAJĄCYCH NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 

 

Karta Informacyjna - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Karta informacyjna - NIEODPŁATNA MEDIACJA

Karta informacyjna - PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM