Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe na jez. Śmiadowo

780 KBPobierz

Formularz do przeprowadzania konsultacji i wyrażania opinii, składania wniosków i uwag w formie pisemnej

39 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe na jeziorze Śmiadowo

2.6 MBPobierz

Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe

0.9 MBPobierz