Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zarządzenie Nr 86/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r.

266 KBPobierz

Omówienie wykonania budżetu

375 KBPobierz

Załącznik Nr 1

444 KBPobierz

Załącznik Nr 2

370 KBPobierz

Załącznik Nr 3

328 KBPobierz

Załącznik Nr 4

364 KBPobierz

Załącznik Nr 5

356 KBPobierz

Załącznik Nr 6

348 KBPobierz

Załącznik Nr 7

336 KBPobierz

Załącznik Nr 8

335 KBPobierz

Załącznik Nr 9

337 KBPobierz

Załącznik Nr 10

345 KBPobierz

Załącznik Nr 11

341 KBPobierz

Należności

303 KBPobierz

Załącznik Nr 12

462 KBPobierz

Zobowiązania

380 KBPobierz

Załącznik Nr 13

246 KBPobierz

Załącznik Nr 14

337 KBPobierz

Załącznik Nr 15

264 KBPobierz

Załącznik Nr 16

203 KBPobierz

Załącznik Nr 17

197 KBPobierz

Załącznik Nr 18

427 KBPobierz

Załącznik Nr 19

240 KBPobierz

Załącznik Nr 20

392 KBPobierz

Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach dot. przedsięwzięć

334 KBPobierz