Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zarządzenie Nr 101/2019 z dnia 25 września 2019 r.

280 KBPobierz

Załącznik Nr 1

287 KBPobierz

Załącznik Nr 2

329 KBPobierz

Załącznik Nr 3

316 KBPobierz

Załącznik Nr 4

268 KBPobierz

Załącznik Nr 5

208 KBPobierz

Załącznik Nr 6

339 KBPobierz

Załącznik Nr 7

285 KBPobierz

Załącznik Nr 8

274 KBPobierz

Załącznik Nr 9

333 KBPobierz