Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zapytanie ofertowe

na zadanie "Pełnienie Funkcji Inspektora Ochrony Danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w roku 2020

Zapytanie ofertowe

Zapytania i odpowiedzi

Zapytanie Nr 1:

Czy w waszym zapytaniu ofertowym na pełnienie obowiązków IOD istnieje możliwość negocjacji ilości godzin w waszej palcówce ? Obecnie są to 4 godzinny pracy tygodniowo, czy jest to warunek konieczny, czy ewentualnie negocjowalny ?

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, że ilość godzin pracy w tygodniu może podlegać negocjacji, natomiast nie podlega negocjacji świadczenie pracy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie  jeden raz w tygodniu.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zapytanie ofertowe Nr 2

Zapytanie Nr 1:

1.    Ilość lokalizacji (adres, adresy)
Pozostałe dane poniżej warto rozgraniczyć na każdą lokalizację z osobna (jeśli jest ich kilka), pozwoli to najdokładniej obliczyć czasochłonność i cenę projektu:
2.    Ilość wszystkich pracowników organizacji
3.    Ilość pracowników przetwarzających dane osobowe (lub posiadających upoważnienia)
4.    Ilość komputerów (również przenośnych)
5.    Ilość procesów przetwarzania danych osobowych zawartych w rejestrze czynności przetwarzania (np. rekrutacja, obsługa klienta etc.)
6.    Ilość komórek organizacyjnych różniących się zadaniami (np. Wydział kadr, Wydział IT, etc.)
7.    Ilość systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe (np. "Płatnik" etc.)
8.    Czy mają Państwo aktualnie powołanego IOD? Czy jest to firma zewnętrzna (jaka)?
9.    Czy mają Państwo funkcjonującą dokumentację polityki bezpieczeństwa informacji (instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, rejestr czynności przetwarzania oraz kategorii przetwarzania, polityka ochrony danych osobowych, polityka zarządzania ryzykiem, opracowane klauzule informacyjne, wzory umów, formularzy etc.)?
Czy wymaga ona aktualizacji?
10.    Jakim budżetem rocznym/miesięcznym (brutto) Państwo dysponują na realizację obsługi IOD?
11.    Jaki budżet roczny/miesięczny (brutto) jest przeznaczany aktualnie na obsługę IOD jeśli obsługuje Państwa firma zewnętrzna?
Nawiązując do zapisów w treści zapytania:
Pkt. 3. Ppkt.3.4. e) „świadczenia pracy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie w uzasadnionych przypadkach, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.W pozostałym zakresie będzie dostępny w dni robocze od godz. 7.00 do godz. 15.00pod wskazanym numerem telefonu i adresem e-mail.”
12.    Ile wizyt fizycznych Państwo preferują w umowie (np. raz na miesiąc, na kwartał etc.). Jak to wygląda obecnie jeśli teraz obsługuje Państwa firma zewnętrzna?
Pkt. 5. Ppkt. B) „Kwalifikacje stanowią 20% - 20 pkt. Wyższe magisterskie (administracyjne lub prawnicze) + podyplomowe z zakresu ochrony danych – 20 pkt.”
13.    Jeżeli nasz pracownik ma wykształcenie wyższe magisterskie inne niż administracyjne lub prawnicze, ale wykształcenie podyplomowe z ochrony danych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, to zaliczą Państwo tu 20 pkt. czy 15 pkt.

Ad. 1.  - 1 lokalizacja, Al. Niepodległości 6, 78 – 449 Borne Sulinowo,
Ad. 2. – 52 pracowników,
Ad. 3. – 40 osób,

Ad. 4.  -  Ilość komputerów (w tym laptopów): 61 szt. + do tego Serwery fizyczne (nie wirtualne): 8 szt. Razem: 69 szt.
Ad.5.   – 18,
Ad. 6. -  16,    

Ad. 7. Systemy w których występują dane osobowe (21 systemów)
- Płatnik
- Progman (System kadrowo-płacowy)
- Sezam ZETO (System finansowo-podatkowy)
- Selwin (Ewidencja ludności i wyborców)
- ŹRÓDŁO (USC, ewidencja ludności i dowody osobiste)
- GOMIG i Arisco (Zarządzanie śmieciami)
- Zwroty akcyzy
- Tytuły wykonawcze
- eKancelaria (elektroniczny obieg dokumentów zintegrowany z ePUAP)
- Subskrypcje PESEL (migracja między naszymi systemami a państwowymi)
- FET Trafic (ewidencja mandatów i wykroczeń)
- SHRIMP i SRPP - sprawozdawczość odnośnie pomocy publicznej
- BIP
- Karta Dużej Rodziny
- System Informacji Oświatowej
- WebEWID (ewidencja gruntów i budynków)
- Ewidencja Działalności Gospodarczej
- Bankowość Elektroniczna
- System do głosowania i dystrybucji materiałów dla Radnych
- PIA (rejestracja cudzoziemców, weryfikacja praw wyborczych)
- EksportUSC - eksport aktów do rejestrów państwowych i  bardzo dużo systemów w których nie powinny występować dane osobowe, np.:
- System Besti@ - sprawozdania
- Legislator (Prawo miejscowe)
- iMPA (ustawianie i modyfikacje punktów adresowych dla służb)
- System powiadamiania SISMS
- System Informacji Prawnej
- Ewidencja Działalności Gospodarczej
- Majątek WEB
- Zamówienia Publiczne
- GUS, CASE, APUSC, Statystyka DW, itp. - systemy sprawozdawcze i statystykstyczne
- Centrala PBX - system do zarządzania centralą telefoniczną etc.
Ad.8. – tak, pracownik urzędu,
Ad. 9. – tak,
Ad.10.  – w chwili obecnej pracownik wykonuje zadania IOD w ramach części etatu,
Ad.11. – nie dotyczy,
Ad. 12. -  w zależności od nagłych zdarzeń  i bieżącej sytuacji  Zamawiającego,
Ad. 13. – 15 punktów.

Ogłoszenie o wyniku postępowania