Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zarządzenie Nr 118/2019 z dnia 13 listopada 2019 r.

190 KBPobierz

Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok

221 KBPobierz

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

241 KBPobierz

Załącznik Nr 1

529 KBPobierz

Załącznik Nr 1a

437 KBPobierz

Załącznik Nr 2

587 KBPobierz

Załącznik Nr 3

328 KBPobierz

Załącznik Nr 4

425 KBPobierz

Załącznik Nr 5

409 KBPobierz

Załącznik Nr 6

423 KBPobierz

Załącznik Nr 7

445 KBPobierz

Załącznik nr 8

252 KBPobierz

Załącznik Nr 9

253 KBPobierz

Załącznik nr 10

260 KBPobierz

Załącznik Nr 11

250 KBPobierz

Załącznik Nr 12

256 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie WPF na lata 2020-2030

25 KBPobierz

Załącznik Nr 1 WPF

217 KBPobierz

Załącznik Nr 2 WPF

75 KBPobierz

Załącznik Nr 3 WPF

61 KBPobierz

Część opisowa wydatki

459 KBPobierz