Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Odpowiedzi na zapytania

13.7 KBPobierz

Zapytanie ofertowe udzielane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza 30 000 euro. Gmina Borne Sulinowo zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą: "Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w roku 2020"

1.7 MBPobierz

Załącznik Nr 1

702 KBPobierz

Załącznik Nr 2

277 KBPobierz

Załącznik Nr 3

2.6 MBPobierz

Załącznik Nr 4

541 KBPobierz