Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Postępowanie

na Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Borne Sulinowo

Ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Borne Sulinowo

Załączniki

Pytania do ogłoszenia:

Treść pytań

Odpowiedź na pytania

Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia - Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach

Odpowiedź na pytanie 7

Treść pytań uzupełniających

Odpowiedź na pytania uzupełniające

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 30.01.2020 r. do godz. 10.00.

Informacja o unieważnieniu postępowania