Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Informacja dotycząca wniosku o wydanie dowodu osobistego

63 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja dotycząca zgłoszenia utraty, uszkodzenia, zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz zwrotu dowodu osobistego

56 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

275 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

1.2 MBPobierzPodgląd pliku