Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Informacja dotycząca wniosku o wydanie dowodu osobistego

63 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dotycząca zgłoszenia utraty, uszkodzenia, zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz zwrotu dowodu osobistego

56 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

414 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

250 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

250 KBPobierzPodgląd pliku