Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 rok

WYBORY PREZYDENTA RP - SERWIS INFORMACYJNY

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Stanowisko PKW z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  są przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w godzinach urzędowania, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 943734139 oraz zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej skan zgłoszenia można wysłać na adres e-mail: organizacja@bornesulinowo.pl a oryginał zgłoszenia przekazać do Urzędu za pośrednictwem poczty. Informuje się, że w dniu przyjęcia zgłoszenia nie będą wydawane potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Mogą one zostać przesłane w dniu następnym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

                                                                Burmistrz Bornego Sulinowa