Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2020 r. stwierdzające nieważność par. 17 ust. 3 i par. 20 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XVII/213/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borne Sulinowo - Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 16 marca 2020 r. poz. 1437

229 KBPobierz