Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zarządzenie Nr 29 z dnia 23 marca 2020 r.

192 KBPobierz

Wykonanie budżetu omówienie

378 KBPobierz

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

250 KBPobierz

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków

217 KBPobierz

Załącznik Nr 1

452 KBPobierz

Załącznik Nr 2

306 KBPobierz

Załącznik Nr 3

257 KBPobierz

Załącznik Nr 4

296 KBPobierz

Załącznik Nr 5

266 KBPobierz

Załącznik Nr 6

286 KBPobierz

Załącznik Nr 7

274 KBPobierz

Załącznik Nr 8

278 KBPobierz

Załącznik Nr 9

268 KBPobierz

Załącznik Nr 10

264 KBPobierz

Załącznik Nr 11

268 KBPobierz

Załącznik Nr 12

266 KBPobierz

Załącznik Nr 13

265 KBPobierz

Załącznik Nr 14

276 KBPobierz

Załącznik Nr 15

270 KBPobierz

Dochody część opisowa

462 KBPobierz

Zestawienie należności

215 KBPobierz

Załącznik Nr 16

455 KBPobierz

Załącznik Nr 16a

184 KBPobierz

Wydatki część opisowa

551 KBPobierz

Wykonanie jednostek pomocniczych

236 KBPobierz

Organizacje pozarządowe

281 KBPobierz

Raport z realizacji PPN

287 KBPobierz

Sprawozdanie z realizacji PPiRPA

457 KBPobierz

Zestawienie zobowiązań

236 KBPobierz

Załącznik Nr 17

249 KBPobierz

Załącznik Nr 18

344 KBPobierz

Załącznik Nr 19

421 KBPobierz

Załącznik Nr 20

284 KBPobierz

Załącznik Nr 21

198 KBPobierz

Załącznik Nr 22

201 KBPobierz

Załącznik Nr 23

192 KBPobierz

Informacja o stanie mienia komunalnego

225 KBPobierz