Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Przewodniczący - Gorgol Mariusz - oświadczenie -

Radna - Bartoszek Agnieszka - oświadczenie -

Radna - Bugiel Magdalena - oświadczenie -

Radna - Chołody Anetta - oświadczenie -

Radna - Fornal Karolina - oświadczenie -

Radna - Gąsienica Marzena - oświadczenie -

Radna - Grosicka Joanna - oświadczenie -

Radna - Jadwiżyc Izabela - oświadczenie -

Radna - Lis Irena - oświadczenie -

Radny - Malarski Arkadiusz - oświadczenie -

Radny - Malinowski Artur - oświadczenie -

Radna - Niepelt Elżbieta - oświadczenie -

Radny - Palicki Dariusz - oświadczenie -

Radna - Papierkiewcz Magdalena - oświadczenie -

Radny - Sztyler Paweł - oświadczenie -