Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zarządzenie Nr 63/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r.

266 KBPobierzPodgląd pliku

Omówienie budżetu

384 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

438 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

367 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3

325 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4

358 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 5

351 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 6

333 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 7

337 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 8

344 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 9

331 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 10

341 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 11

331 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 12

344 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 13

343 KBPobierzPodgląd pliku

Należności

307 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 14

461 KBPobierzPodgląd pliku

Zobowiązania

365 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 15

247 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 16

332 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 17

265 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 18

203 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 19

193 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 20

417 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 21

232 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 22

385 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach dot. przedsięwzięć

248 KBPobierzPodgląd pliku