Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zarządzenie Nr 89/2020 z dnia 12 listopada 2020 r.

191 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały budżetowej

221 KBPobierzPodgląd pliku

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

248 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

538 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1a

439 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

589 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3

327 KBPobierzPodgląd pliku

Wydatki - część opisowa

552 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4

426 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 5

409 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 6

424 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 7

448 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 8

252 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 9

255 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 10

260 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 11

252 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 12

258 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały WPF

25 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

118 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

114 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3

59 KBPobierzPodgląd pliku